Skip to content

Greenotec

Greenotec_logo_vf

College van partners

Greenotec is opgericht op initiatief en ten behoeve van boeren die gemotiveerd zijn door het zoeken naar concrete oplossingen voor de praktische problemen die zij dagelijks tegenkomen bij de toepassing van bodembeschermingstechnieken (TCS) op hun boerderijen.

De activiteiten van de vereniging kunnen in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

  • experimentele activiteiten gericht op het ontwikkelen en/of optimaliseren van technische routes voor bodembehoud voor de belangrijkste gewassen die in Wallonië worden geteeld;
  • uitbreidingsactiviteiten om boeren te informeren en op te leiden in de praktijk van TCS, door middel van studiedagen, conferenties maar ook nieuwsbrieven en een website;
  • adviesactiviteiten gericht op het bieden van persoonlijk advies aan geïnteresseerde boeren en onderzoekers over de transitie van conventionele teelttechnieken naar TCS.

Sinds 2022 werkt Greenotec, als onderdeel van het Waals Herstelplan, samen met Natagriwal CRA-W / Waals Centrum voor Agronomisch Onderzoek Fourrages Mieux asbl en de SPW Agriculture Ressources Naturelles Environnement aan het Terraé-project dat tot doel heeft 40 boeren te ondersteunen in de agro-ecologische transitie.

Greenotec is ook het festival van agro-ecologie en bodembehoudende landbouw dat elke 2 jaar wordt georganiseerd (https://www.festival-acs.be/)