Skip to content

Terres Vivantes

Terres vivantes formation

College van partners

De visie van de non-profitorganisatie Terres Vivantes is een landbouw die meer respect heeft voor de natuur, boerderijen die winstgevender en veerkrachtiger zijn, en voedingsmiddelen met een hoge toegevoegde waarde die lokaal gewaardeerd worden.

De voordelen van Terres Vivantes :

  • OASIS, een diagnostisch hulpmiddel gebaseerd op agro-ecologische indicatoren, snel en gemakkelijk te gebruiken, efficiënt en compleet, dat een globaal beeld van de boerderij biedt ;
  • Gepersonaliseerde individuele monitoring door ons team van agronomen ;
  • Samenwerking en delen van ervaringen, technieken en kennis tussen boeren door middel van workshops, discussies, webinars, conferenties, rondleidingen door de vlakten.

Terres Vivantes biedt geïnteresseerde boeren een gratis diagnose (uitgevoerd in één uur). Terres Vivantes is gericht op iedereen zonder oordeel: conventioneel, biologisch, ABC, al toegewijd aan het pad van de agro-ecologie.

Verklarende video over de OASIS-tool: https://www.youtube.com/watch?v=1MtMgf138vU

Andere partners