Skip to content

Lidmaatschap van

Lid worden betekent profiteren van de kracht van een collectieve en inclusieve beweging met gedeelde en complementaire diensten aan die van de reeds aanwezige actoren om de agro-ecologische transitie van stroomopwaarts naar stroomafwaarts van de landbouw- en voedingssector in België te versnellen.

Ik sluit mij aan bij The House of Agroecology om samen de transformatie van de landbouw- en voedselwereld op te bouwen en te versnellen, om in het bijzonder in te werken op de vruchtbaarheid, veerkracht en autonomie van boerderijen en om effectieve instrumenten te hebben om de transitie van boerderijen te ondersteunen. Bijdragen aan het eerste Belgische netwerk voor het uitwisselen en delen van ervaringen in de agro-ecologie, het opbouwen en beheren van de transitie van een model gebaseerd op chemie naar een model gebaseerd op agronomie.

Om mijn bevoorrading veilig te stellen door een betere samenwerking met mijn leveranciers en de implementatie van mijn producten en diensten met positieve impact te versnellen en hun werkelijke impact te meten. Kortom, leid alle boeren richting agro-ecologie en stap eindelijk uit de niche-agro-ecologie!