Skip to content

TRAINING

Zich vormen om vooruit te gaan

Open-source portaal

Binnenkort beschikbaar

Er zijn verschillende organisaties bezig met het uitrollen van agro-ecologie, en The House of Agroecology wil kennis over de verschillende transitiepaden beschikbaar maken via een open-source portal. Dit portaal wil voorzien in de behoeften van iedereen die betrokken is bij de transitie en in de landbouw- en voedselsector, zoals boeren, landbouwadviseurs, downstream spelers, projectleiders, etc., door het aanbieden van case studies, technische content en generieke content over productiesystemen. De inhoud is gericht op professionals, maar is open source en toegankelijk voor iedereen.

Partners

Het Huis van de AgroEcologie maakt deel uit van een coöperatieve aanpak die de nadruk legt op de opleidingen van verschillende partners met complementaire, zinvolle benaderingen om een concrete, allesomvattende en realistische oplossing te bieden voor de landbouw- en voedseltransitie in België.

Video kanalen

We promoten videokanalen van organisaties die de agro-ecologische transitie ondersteunen of van boeren die een ambitieuze aanpak hanteren voor holistische vooruitgang in hun productiesysteem. Deze aanpak moet tegelijkertijd antwoorden geven op de vraagstukken van klimaat, bodemregeneratie, biodiversiteit, water, mondiale gezondheid, voedselveiligheid, eerlijke beloning en arbeidsomstandigheden voor mensen en de herlokalisatie van voedsel.

Training op maat

De ambitie van The House of Agroecology is om te kunnen voorzien in de behoeften aan praktische, gestructureerde en operationele opleidingen in de agro-ecologische transitie voor structuren stroomopwaarts en stroomafwaarts van de landbouw- en voedingssector. Als je een algemene of zeer specifieke opleiding in agro-ecologie nodig hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.