Skip to content

3-daagse opleiding regeneratieve landbouw voor niet-boeren

De landbouw is in transitie en landbouwers zijn op zoek naar handvaten om hun landbouwbedrijf in een toekomstbestendige richting te sturen. Hoe kunnen boeren minder afhankelijk worden van steeds duurdere externe inputs? Is het mogelijk om met minder mest dezelfde opbrengst te krijgen? Hoe kunnen we stapsgewijs de biologie in de bodem het werk laten doen voor ons? Is regeneratieve landbouw niet duurder dan gangbare landbouw?  Zijn er al voorbeelden van gangbare boeren die met succes anders werken? Als deze vragen jou prikkelen, dan is deze opleiding de unieke kans om het te leren!

Wat bieden we ?


Agroecology Opleiding
Boer van de Toekomst


Een 3-daagse basiscursus over regeneratieve, natuur-inclusieve landbouw gericht op agronomen, landbouw relatiebeheerders en beleidsmedewerkers.

De lessen gaan door op de volgende dagen:

 • Maandag 6 mei 2024
 • Vrijdag 31 mei 2024
 • Maandag 10 juni 2024

Kostprijs : 1450eur per persoon excl. BTW

Op algemene vraag comprimeren we onze 6-daagse boerencursus naar een beknopter format.

De maatschappelijke druk om voedsel te produceren met minder impact op de omgeving wordt steeds groter en heel wat landbouwers voelen aan dat ze op een andere manier willen gaan boeren. Maar hoe doe je dat zonder aan opbrengst in te boeten, zware investeringen te moeten doen of je vast te zetten binnen een streng lastenboek? Agro-ecologische technieken, ook regeneratieve technieken genoemd, zouden wel eens deel van de oplossing kunnen zijn. Deze manier van boeren gaat uit van samenwerken met de natuur en als landbouwer zo weinig mogelijk tussen te komen in natuurlijke processen.

Ook agronomen, landbouw relatiebeheerders, beleidsmedewerkers,… hebben een belangrijke rol te spelen in deze transitie. Om de landbouwers te kunnen ondersteunen in hun transitie, is het in eerste instantie belangrijk dat we hen kunnen begrijpen en dezelfde taal spreken. Dat is waar deze opleiding zich op richt: op een 3-tal dagen de basis leren over regeneratieve landbouw. Zo kunnen we de landbouwers die willen veranderen ook uit onverwachte hoek de steun bieden die ze nodig hebben.

Doorheen deze 3-daagse opleiding gaan we in op diverse thema’s die de basis vormen voor een regeneratieve aanpak: wat houdt duurzaam bodembeheer in, hoe kunnen we kringlopen sluiten, hoe kunnen we bodembedekking optimaal inzetten, hoe kan ik de bodembiologie stimuleren en hoe kan ik dat analyseren, bemesting en verbetering mestkwaliteit, welke bodembewerking wordt best (niet) toegepast en hoe kunnen we het gebruik van pesticiden stap voor stap verminderen.

Meer details vindt u hieronder.

Lesdag 1: Duurzaam bodembeheer & kringlopen - Maandag 6 mei 2024

Lesinhoud

 • De kringloop
  - Fotosynthese als basis van alle leven op aarde
  - Stikstofstabilisatie door CO2 opname
  - Symbiose tussen plant, bodem en bodemleven
  - De verstoorde kringloop als verdienmodel voor alle toeleveranciers
  - De gezonde levende kringloop als verdienmodel voor de boer
  - Hoe ga je van een verstoord naar een gezond kringloopsysteem?
 • Drijfmestkwaliteit
  - Welke factoren hebben invloed op de uiteindelijke mestkwaliteit?
  - Wat is goede drijfmest? Hoe is gezonde drijfmest de basis voor een gezond bodemleven?
  - Drijfmest en de klimaatdiscussies vanuit agro-ecologisch perspectief
 • Bodembedekking, natuur observeren en imiteren
  - Natuurprincipe ‘de grond wil bedekt zijn’.
  Waarom groeit er onkruid en wat is de betekenis hiervan
  - De rol van groenbemesters naar opbouw van bodem, bodemleven
  - Keuze en praktische toepassing van groenbemesters
 • Bodembewerkingen
  - Agro-ecologie en mechanisatie – welke aanpassingen en combinaties?
  - Combinatieteelten
 • Bedrijfsrondgang met akkerbouwer Philippe Avermaete

Lesdag 2: Bodemanalyses en Biologie - Vrijdag 31 mei 2024

Lesinhoud

 • De kringloop Bodemanalyses & biologie
  - Hoe lees ik een bodemanalyse? Wat staat er wel en wat niet?
  - Welke analyses bestaan en hoe verhouden die zich tot elkaar?
  - Welke info moet ik erbij combineren voor een goede interpretatie?
  - Welke testen kan ik zelf doen om een bodem te beoordelen
  - Welke rol spelen de sporenelementen?
  - Hoe kan ik best tekorten aanvullen of onbalansen wegwerken?
 • Bemestingskeuzes
  - Agro-ecologische opties in bemesting
 • Reductie middelengebruik 
  - Welke pistes om chemie te minderen?
 • Bodembiologie stimuleren 
  - Op welke verschillende manieren helpt bodembiologie de planten?
  - Hoe kunnen wij de biologie helpen om zich te ontwikkelen?
  - Wat zijn de mogelijkheden om meer diverse biologie “aan te brengen”?
  - Welke resultaten mogen we hiervan verwachten?
  - Zelf biofertilisers maken
 • Bedrijfsrondgang met Jeroen Klompe, pionier in regeneratieve akkerbouw

Lesdag 3: Bemesting & Redox + Jokerdag - Maandag 10 juni 2024 

Lesinhoud

Deze dag bezoeken we een regeneratieve loonwerker die een totaalaanpak voor bodem- en teeltbeheer aan zijn melkveeklanten aanbiedt. Bijzondere opbrengsten met zeer lage input ! Loonwerker Karel Kennes toont zijn aangepast machinepark en licht de teeltresultaten en - methodes in gras en maïs toe.

We gaan in op het belang van redox in bemesting en het managen van stress in de teelt. Daarnaast is er tijd om de joker in te zetten: we behandelen topics waarvoor de deelnemers na de vorige sessies graag wat verdieping willen. Deelnemers kunnen ook cases naar voor brengen,
vooraf af te stemmen met de lesgevers. De inhoud wordt bepaald in functie van en in samenspraak met de deelnemers na de 2de dag

Praktische info

Lesgevers: Peter Vanhoof / Tuur Vandeweyer
Locatie: Avermaete Akkerbouw, Linter (BE)
Start 9u Einde 17u Lunch inbegrepen

Praktische info

Lesgevers: Tuur Vandeweyer / Luc Meeuwissen
Locatie: Klompe Landbouw, Mijnsheerenland (NL)
Start 9u Einde 17u Lunch inbegrepen

Praktische info

Lesgevers: Peter Vanhoof / Tuur Vandeweyer / Luc Meeuwissen
Locatie: De Schalm, Alphen bij Tilburg (NL)
Start 9u Einde 17u Lunch inbegrepen

Bekijk hier de info in PDF formaat 

Kijk ook even naar de aftermovie van onze allereerste opleiding begin dit jaar en luister naar de indrukken van de deelnemers aan de eerste lessenreeks.

Voor wie is deze opleiding ?

Het doelpubliek van deze lessenreeks zijn agronomen, landbouw-relatiebeheerders, beleidsmedewerkers, enz. Kortom iedereen die in het kader van zijn of haar beroep regeneratieve landbouw beter wil begrijpen, maar zelf geen boer is.

Expert lesgevers

Tuur_Vandeweyer_pic_2

Tuur Vandeweyer

 • Expert Agro Ecologie sinds 2014
 • Management melkveehouderij
 • Plant- voer – dier- mest kringloop
 • Akkerbouwteelten zonder kunstmest en reductie van pesticides.
 • No-nonsens praktijkadvies

 

Peter_Vanhoof_pic

Peter Vanhoof

 • Bodem onderzoeker met een eigen ontwikkelde meetmethode
 • Focus op goede mest, benutting van bedrijfseigen mineralenhuishouding.
 • Praktische adviezen bij boeren in Vlaanderen en Nederland
Luc_Meeuwissen_pic_2

Luc Meeuwissen

 • Actief in regeneratieve landbouw sinds 2016
 • Focus op bodemverbetering, hermineralisatie, fotosynthese tuning, compostthee, voer-autonomie en energetische innovaties in de landbouw
 • Natuurlijke voeradditieven, diergezondheid en stalhygiëne
 • Kinsey bodemanalyses

Waarom deze opleiding ?

Landbouwers in Vlaanderen komen vandaag voor heel wat uitdagingen te staan : stijgende inputkosten, toegenomen onzekerheid door de klimaatverandering, veranderende regelgeving, maatschappelijke eisen rond biodiversiteit,... Hiermee omgaan is niet eenvoudig en vraagt nieuwe kennis, ervaring en vakmanschap. Daar willen we met deze opleiding de nodige ondersteuning en handvaten bieden: het aanbrengen van praktische direct toepasbare kennis, gekoppeld aan een goede theoretische basis en veel kennis- en ervaringsuitwisseling. Het vergroten van de weerbaarheid van uw landbouwbedrijf staat hierbij centraal, met aandacht voor de winstgevendheid van uw bedrijf.

Deze lessenreeks is een initiatief van AgroSymbio vzw in samenwerking met House of Agroecology vzw.

AgroSymbio_v2

AgroSymbio vzw, opgericht in augustus 2023, heeft als doel :

 • Verspreiden van kennis over regeneratieve landbouw en over de rol en het belang van een sterk bodemleven
 • Opzetten van demo's en praktijkproeven
 • Voorstellen van passende beleidsmaatregelen naar beleidsmakers
 • Promoten van de positieve invloed van regeneratief geproduceerd voedsel/voer op de gezondheid van mens en dier
LOGO-HOA-HORIZONTAL-RVB

House of Agroecology vzw, opgericht in maart 2023, heeft als doel :

Met zoveel mogelijk partners de voedsel- en landbouwtransitie in België te versnellen door het :

 • Ontwikkelen van nieuwe en omvormen van bestaande voedingswaardeketens
 • Creëren van een expertise-hub voor agro-ecologie
 • Verbinden van de actoren rond agro-ecologie
 • Informeren en sensibiliseren van het grote publiek