Skip to content

MEETINSTRUMENTEN

Meten om vooruit te gaan

Agronomische meetinstrumenten

Referentiesystemen

Er bestaan verschillende instrumenten om de agro-ecologische transitie te meten, waarvan sommige echte agronomische kompassen zijn die worden gebruikt door duizenden boeren, tientallen coöperaties, bedrijven en financieringsinstanties om agro-ecologische sectoren te structureren en de transitie te financieren. Deze instrumenten zijn ontwikkeld als een benadering van vooruitgang en bieden belanghebbenden een referentiekader om de transitie in landbouwpraktijken in gang te zetten, ze te stimuleren en hun waarde te vergroten.

Agro-ecologische diagnose

Dankzij de verzamelde gegevens kunnen boeren een verbeteringsaanpak toepassen die is afgestemd op hun gewassen/vee, de specifieke kenmerken van hun bedrijf en hun geografisch gebied. Ontworpen als een agronomisch kompas, is het uitvoeren van een agro-ecologische diagnose van je bedrijf een aanvulling op elk ander referentiesysteem of etiketteringsproces, en stelt het je in staat om snel en objectief de agro-ecologische praktijken op je bedrijf te meten en veranderingen op te volgen.

Wat is een agro-ecologisch product?

Een agro-ecologisch product is een product dat wordt geproduceerd door een landbouwproductiesysteem dat de 13 principes van agro-ecologie van de FAO omvat.

Een agro-ecologisch product is een product dat geteeld of gekweekt wordt met methodes die het gebruik van pesticiden en synthetische chemische meststoffen tot een minimum beperken. Het bevordert de biodiversiteit en de gezondheid van de bodem, terwijl natuurlijke hulpbronnen zoals water en energie behouden blijven. Agro-ecologische praktijken kunnen vruchtwisseling, gewasdiversificatie, agrobosbouw, het gebruik van compost of organische meststoffen, biologische ongediertebestrijding, enz. omvatten.

Agro-ecologische producten worden vaak geassocieerd met biologische certificeringslabels of Fair Trade initiatieven, die hoge normen garanderen op het gebied van ecologische duurzaamheid, dierenwelzijn en eerlijke arbeidsomstandigheden voor boeren.

Agro-ecologische producten zijn daarom duurzamere en milieuvriendelijkere alternatieven voor conventionele producten uit de intensieve landbouw.

Meetinstrumenten

Is een aantal instrumenten ontwikkeld om de prestaties van landbouwbedrijven in een overgangsfase te beoordelen, met verschillende mate van volledigheid en nauwkeurigheid, waaronder :
- DECIDE van CRA-W
- KLIMREK van ILVO
- Score Card van Farming4Climate

- Open Boussole van Farm for Good

- OASIS van Agroecology Europe

- Indice de Régénération van Pour Une Agriculture du Vivant

- TAPE van FAO