Skip to content

Privacyverklaring

Deze website en de inhoud ervan zijn eigendom van The House of Agroecology ASBL.
Met deze site streven wij de volgende doelstellingen na :

 • U alle nodige informatie geven over ons bedrijf.
 • U kennis te laten maken met onze diensten en onze leden/medewerkers.
 • Maak kennis met onze partners.
 • Sta toe dat u contact met ons opneemt.
 • Geeft u toegang tot uw ledengedeelte.

 

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden en het bijbehorende privacybeleid.

Servicevoorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, inclusief merken, logo’s, ontwerpen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, foto’s, afbeeldingen, geluiden etc. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan The House of Agroecology ASBL of aan derden die rechten hebben.

Niemand heeft het recht om deze, om welke reden dan ook, zelfs gedeeltelijk, te reproduceren, exploiteren, distribueren of gebruiken.
Elk kopiëren en gebruik van elementen van de site wordt automatisch vervolgd en bestraft.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. Het is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

Het Huis voor Agro-ecologie vzw levert grote inspanningen om volledige, nauwkeurige, nauwkeurige en actuele informatie aan te bieden, maar ondanks deze inspanningen kunnen er fouten in de ter beschikking gestelde gegevens terechtkomen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde gegevens op of via de site niet meer beschikbaar zouden zijn, zal Het Huis voor Agro-ecologie vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Het Huis voor Agro-ecologie vzw kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het Huis voor Agro-ecologie vzw geeft geen enkele garantie voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, noch voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die kunnen voortvloeien uit de toegang tot de site of het gebruik ervan.
Het Huis van Agro-ecologie ASBL kan jegens niemand aansprakelijk worden gesteld, op een directe, indirecte, bijzondere of andere manier, voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site of een andere, in het bijzonder als gevolg van verbindingen of hyperlinks, inclusief maar niet beperkt tot , elk verlies, werkonderbreking, schade aan programma's of gegevens op het computersysteem, hardware, software, enz. van de gebruiker.

De website kan hyperlinks naar sites of webpagina's van derden bevatten of daar indirect naar verwijzen. De aanwezigheid van links naar deze sites of webpagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze sites of pagina’s.
Het Huis voor Agro-ecologie vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of de andere kenmerken van deze sites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken van genoemde sites of webpagina’s, noch voor schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze site is het geldende Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de vzw Het Huis voor Agro-ecologie zijn bevoegd in geval van een geschil.

Privacybeleid

Bij The House of Agroecology ASBL hechten wij veel waarde aan uw privacy en uw vertrouwelijkheid. Daarom behandelen wij uw gegevens met de grootste zorg en willen wij u zo goed mogelijk informeren.

Bovendien, in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens tot 25 mei 2018 en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en elk ander recht dat daarna van toepassing is 25 mei 2018:

 • Gebruikers moeten worden geïnformeerd over het verzamelen van persoonlijke gegevens en de verwerking ervan tijdens het gebruik van de site en de interactie met onze diensten.
 • Gebruikers van wie gegevens zijn verzameld, hebben het recht om deze gegevens te raadplegen, om de correctie ervan te vragen of, indien nodig, de verwijdering ervan.
 • Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben.

Uw gegevens zijn van u: u moet er controle over kunnen uitoefenen, op de hoogte blijven van alles wat we met uw gegevens doen en u er prettig bij voelen.
Wij nodigen u uit om alle uitleg over deze gegevens hieronder aandachtig te lezen:

1. Welke gegevens verzamelen wij als u onze website gebruikt?

De verzamelde gegevens zijn van twee soorten:

1. Direct identificeerbare gegevens, wat betekent dat deze kunnen worden gebruikt om u specifiek te identificeren. Deze gegevens hebben alleen betrekking op de gegevens die de gebruiker zelf verstrekt bij het gebruik van onze diensten :

  • Contactformulieren op de site: Deze gegevens worden enkel bewaard in het kader van een uitwisseling van e-mails. Indien het contact resulteert in een samenwerking met Het Huis van Agro-ecologie vzw, worden deze gegevens voor klantenbeheerdoeleinden bewaard in het adresboek van Het Huis van Agro-ecologie vzw.

 

  • Reactieformulieren voor blogposts: deze gegevens worden opgeslagen in de database van de site totdat de gebruiker vraagt ​​om verwijdering van de reactie die hij op deze site heeft geplaatst.

 

  • Inschrijvingsformulieren nieuwsbrief: Deze gegevens worden enkel in het kader van het versturen van de nieuwsbrief en het uitwisselen van e-mails opgeslagen in een database bij de e-mailprovider van The House of Agroecology vzw. Ze worden bewaard totdat de gebruiker zich afmeldt voor de nieuwsbrief. (Uitschrijven mogelijk onderaan elke nieuwsbrief)

 

  • Formulieren voor het aanmaken van een account om een ​​of meerdere producten uit de eshop te bestellen en te betalen: Deze gegevens worden gebruikt in het kader van het beheer van de bestelling en bewaard voor klantenbeheer en het volgen van bestellingen.

 

  • Vragenlijsten voor reserveringen, informatie-uitwisseling en het maken van afspraken: Deze gegevens worden uitsluitend bewaard in het kader van een e-mailuitwisseling. Indien het contact resulteert in een samenwerking met de vzw Het Huis voor Agro-ecologie, worden deze gegevens voor klantenbeheerdoeleinden bijgehouden in het adresboek van Het Huis voor Agro-ecologie.

 

2. “Niet-persoonlijk identificeerbare” gegevens, wat betekent dat deze op u betrekking hebben, maar niet kunnen worden gebruikt om u specifiek te identificeren:

- Het IP-adres dat wordt geregistreerd tijdens het raadplegen van de site, maar dat bij elke nieuwe verbinding wordt vervangen en dat moet worden gecombineerd met andere informatie van derden om u te identificeren.
- Cookies (zie ook in detail het beleid inzake het gebruik van cookies). [KOPPELING]

Een cookie is een bestand dat door een websiteserver in de browser van uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan alleen een machine identificeren.

“Functionele” cookies zijn technische cookies die door de geraadpleegde site worden gebruikt en die tot doel hebben de site optimaal te laten werken. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker heeft gedaan tijdens eerdere bezoeken aan de site, of: een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker tijdens eerdere bezoeken heeft verstrekt.

"Statistieken" en "marketing" cookies zijn cookies die niet van de site zelf komen, maar van derde partijen, bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de sitebezoeker eerst toestemming geven door zijn voorkeuren aan te vinken - via de cookiebalk onderaan de website die naar dit beleid linkt.

U kunt de installatie van cookies in het algemeen ook accepteren of weigeren door uw internetbrowser in te stellen volgens het gewenste niveau van vertrouwelijkheid.

U kunt er als volgt toegang toe krijgen:

*Internet Explorer
Kies het menu ‘Extra’ en vervolgens ‘Internetopties’
Klik op het tabblad ‘Privacy’
Selecteer het gewenste niveau met behulp van de schuifregelaar
*Mozilla Firefox
Kies het menu "Extra" en vervolgens "Opties"
Klik op het tabblad ‘Privacy’
Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Bewaarregels" het gewenste niveau
*Google Chrome
Voer het adres chrome://settings/ in de adresbalk van de browser in
Klik op “geavanceerde instellingen” en vervolgens op “inhoudsinstellingen” en vervolgens op “cookies”
Configureer uw browser zoals u dat wenst
*Safari
Klik op het menu ‘Safari’
Klik op “Voorkeuren”
Selecteer op het tabblad "Beveiliging" het gewenste niveau

2. Hoe verzamelen we deze gegevens?

Tijdens elke interactie die u waarschijnlijk zult hebben met onze website (eigendom van The House of Agroecology VZW), verzamelen wij informatie op twee mogelijke manieren:

1. U geeft ons rechtstreeks uw gegevens:

  • Door contact met ons op te nemen via de contactformulieren op de site.

 

  • Door een reactie achter te laten via de reactieformulieren voor blogposts.

 

  • Door u te abonneren op de nieuwsbrief via de speciale registratieformulieren.

 

  • Door een bestelling te plaatsen of een betaling te doen in de eshop via de formulieren voor het aanmaken van een account.

 

  • Door het beantwoorden van vragen, een enquête, of voor het maken van een afspraak via vragenlijsten voor reserveringen, informatie-uitwisseling en het maken van afspraken.

 

2. Tijdens uw bezoek worden automatisch gegevens verzameld:
Dit zijn functionele en/of statistische en marketingcookies die u heeft geautoriseerd.

Momenteel wordt er elke keer dat u een website gebruikt, automatisch informatie aangemaakt en geregistreerd door computersystemen om deze site te kunnen laten functioneren.

Deze cookies kunnen 'sessiecookies' zijn (die blijven bestaan ​​totdat u uw browser sluit) of 'permanente cookies' (die blijven bestaan ​​totdat u ze verwijdert of uw browser ze elimineert). Sommige van de cookies die we gebruiken, zijn rechtstreeks gekoppeld aan uw account die op de site is aangemaakt (ze hebben betrekking op bijvoorbeeld het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt), terwijl andere cookies dat niet zijn. Meer gedetailleerde informatie over ons gebruik van cookies vindt u in ons cookiebeleid. [KOPPELING]

3. Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het Huis voor Agro-ecologie vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor verschillende doeleinden :

1. Direct identificeerbare gegevens verzameld door :

  • Contactformulieren op de site: Deze gegevens worden bewaard als onderdeel van een uitwisseling van e-mails. (Uitwisseling van informatie, samenwerking,…)

 

  • Commentaarformulieren voor blogartikelen: Deze gegevens worden bewaard om de auteur van een commentaar te identificeren en om informatie met deze gebruiker uit te kunnen wisselen.

    

  • Inschrijfformulieren nieuwsbrief: Deze gegevens worden bewaard voor het versturen van de nieuwsbrief en het uitwisselen van e-mails.

 

  • Formulieren voor het aanmaken van een account om een ​​of meerdere producten uit de eshop te bestellen en te betalen: Deze gegevens worden gebruikt in het kader van het beheer van de bestelling en bewaard voor klantenbeheer en het volgen van bestellingen.

 

  • Vragenlijsten voor reserveringen, informatie-uitwisseling en het maken van afspraken: Deze gegevens worden uitsluitend bewaard in het kader van een e-mailuitwisseling. (Uitwisseling van informatie, samenwerking,…)

 

2. Er worden “niet-persoonlijk identificeerbare” gegevens (IP-adres en cookies) gebruikt om de site optimaal te laten werken, afhankelijk van uw voorkeuren.

4. Waar worden de gegevens bewaard en voor hoe lang?

De gegevens worden opgeslagen op de WP Engine-servers, en verwerkt door de functionaliteiten die beschikbaar worden gesteld door de Cobea-coöperatie (houders en beheerder van de WP Engine-hosting van deze site) in België.
Ze worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Dit zijn gegevens verzameld door:

  • Contactformulieren op de site: Indien het contact resulteert in een samenwerking met The House of Agroecology ASBL, worden deze gegevens bewaard in het adresboek van The House of Agroecology ASBL voor doeleinden van klantenbeheer.

 

  • Reactieformulieren voor blogposts: deze gegevens worden opgeslagen in de database van de site totdat de gebruiker vraagt ​​om verwijdering van de reactie die hij op deze site heeft geplaatst.

 

  • Gegevens verzameld via nieuwsbriefabonnementsformulieren: Deze gegevens worden opgeslagen in een database bij de e-mailprovider Brevo. Ze worden bewaard totdat de gebruiker zich afmeldt voor de nieuwsbrief. (Uitschrijven mogelijk onderaan elke nieuwsbrief)

 

  • Formulieren voor het aanmaken van een account om een ​​of meer producten uit de eshop te bestellen en te betalen: Deze gegevens worden bewaard voor klantenbeheer, het volgen van bestellingen en de boekhouding, totdat de gebruiker om verwijdering verzoekt.
  • Vragenlijsten voor reserveringen, informatie-uitwisseling en het maken van afspraken: Indien het contact resulteert in een samenwerking met de vzw Het Huis van Agro-ecologie, worden deze gegevens bewaard in het adresboek van Het Huis van Agro-ecologie vzw voor klantenbeheerdoeleinden.

5. Heeft u nog meer partijen?

Indien nodig voor het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen, zullen de persoonsgegevens van de klant binnen de Europese Economische Ruimte worden gedeeld met andere structuren die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met The House of Agroecology vzw of met enige andere partner van The House of Agroecology vzw.

Het Huis voor Agro-ecologie vzw garandeert dat deze begunstigden de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens.

Dit zijn gegevens verzameld door:

  • Formulieren voor het aanmaken van een account om één of meerdere producten uit de eshop te bestellen en te betalen:
   Wij delen uw gegevens extern met onze belangrijkste dienstverleners. Het gaat hier om de aanbieder van het door u gekozen betaal- en bezorgsysteem.
   Het is mogelijk dat wij deze gegevens ook delen met onze boekhoudpartner in het kader van een goede boekhouding.
   Tenslotte delen wij deze gegevens ook wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijk verzoek vanuit uw land als u een product koopt uit een ander land dan België.

 

Extern delen met andere partners dan deze dienstverleners gebeurt alleen als wij daarvoor uw toestemming hebben. Dit geldt ook voor onze marketingpartners en onze socialemediapartners.

6. Commentaar over onze beschermelingen die we in ons bezit hebben?

Omdat onze informatie niet in bezit is, kunnen onze gardons u en uw beschermers ter beschikking stellen van de beveiligde eigendommen, zodat u toegang krijgt tot niet-geautoriseerde informatie.

7. Als u een keuze of een keuze wilt maken, hoeft u uw controle niet uit te voeren?

De klant heeft op ieder moment het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en kan deze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan beperken en zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen, inclusief profilering op basis daarvan. bepalingen.
De klant heeft tevens het recht om een ​​kopie te verkrijgen (in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat) van zijn persoonsgegevens en om de persoonsgegevens naar een andere onderneming te laten sturen.

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, is de klant verplicht:

  • om zelf de parameters van zijn klantenaccount aan te passen

 

  • om een ​​e-mail te sturen naar het volgende elektronische adres: info@houseofagroecology.org

 

Klachten in geval van schending van de Belgische regels die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens op deze Website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, op het adres commission@privacycommission.be (Persstraat 35, 1000 Brussel).

8. Wat zijn de wilde ferons met hun données?

Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming verkopen.

We zullen uw informatie niet delen met externe adverteerders of advertentienetwerken: we geven momenteel geen advertenties van externe adverteerders weer op onze website, en zelfs als we dat wel zouden doen, weigeren we uw persoonlijk identificeerbare informatie met derden te delen. -partijadverteerder of advertentienetwerk.

Vermeldt juridische zaken

Adres van het hoofdkantoor: Avenue du Jeu de Paume, 13 - 1150 Brussel
Telefoon: +32 473 27 02 21
E-mail: info@houseofagroecology.org
Ondernemingsnummer: BE 0799.880.509

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, of als u wilt dat wij stoppen met het verwerken van uw gegevens, neem dan contact met ons op:
• via de website (via het contactformulier);
• of per e-mail op: info@houseofagroecology.org
• schriftelijk naar bovenstaand adres.