Skip to content

WAT IS
HET HUIS VAN AGRO-ECOLOGIE?

Onze visie

De beweging van het Huis van Agroecologie is een collectieve benadering van ecologische, sociale en economische vooruitgang. Het herstel van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en de kwaliteit van de relaties tussen alle spelers in de waardeketen wordt beoogd door middel van een ecosysteembenadering waarin alle belanghebbenden in de huidige sectoren op elkaar inwerken.

Ze zijn in feite onderling afhankelijk, vooral in de context van het verplaatsen van economische activiteiten, een circulaire economie en een economie met een laag verbruik van fossiele brandstoffen. Deze benadering omvat ook het waarderen van de ecosysteemdiensten die de landbouwproductie levert.

Onze missie

De missie van "The House of Agroecology" is het versnellen van de transitie van voeding en landbouw door het structureren van agro-ecologische productketens met behulp van een collaboratieve, pragmatische en apolitieke aanpak in dienst van het algemeen welzijn, om agro-voedselketens te herdenken met alle betrokken spelers, als onderdeel van een proces van vooruitgang.
Het Huis van Agroecologie heeft zich gepositioneerd als de betrouwbare derde partij voor de landbouw- en voedseltransitie in België.

Doelstellingen

  • Het promoten van gezonde, smakelijke producten die voor iedereen toegankelijk zijn door een geleidelijke, realistische en alomvattende overgang van het voedsel- en agro-industriële systeem
  • Het waarborgen van de vrijheid, technische autonomie en inventiviteit van boeren, de bron van innovaties uit het veld
  • Samenwerking stimuleren tussen spelers in de landbouwsectoren en landbouwontwikkeling, om een beweging te verenigen die een nieuw paradigma stimuleert
  • Een positieve, op ecosystemen gebaseerde benadering van gezondheid, milieu en economie creëren
  • Vrije en zo breed mogelijke verspreiding van kennis

De 4 hoofdassen :

connecter_couleur

Ontwikkelen en omvormen van voedselwaardeketens in de richting van agro-ecologie
soutenir_couleur

Verbinden van de actoren
developper_couleur

Creëren van een expertise-hub voor agro-ecologie
informer_couleur

Informeren en sensibiliseren van het publiek

Onze waarden kunnen worden samengevat in twee acroniemen: waarden in relatie tot de mens, OVBS, een bijwoord dat ‘nu’ betekent, en onze waarden in relatie tot de rest van de natuur en biodiversiteit, SNBH, in de zin van ‘grote waarde’.

These two categories of values are all the more necessary today in the context of climate, biodiversity and social emergencies.

Onze waarden kunnen worden samengevat in twee acroniemen: onze waarden in relatie tot de mens, OVBS, een bijwoord dat "nu" betekent, en onze waarden in relatie tot de rest van de natuur en de biodiversiteit, SNBH, wat "hoge waarde" betekent.

Deze twee categorieën van waarden zijn vandaag de dag des te noodzakelijker in de context van urgente klimatologische, biodiversiteits- en sociale problemen.

OVBS

SNBH

Lid worden

Ik sluit me aan bij The House of Agroecology om samen te bouwen aan de voedsel- en landbouwtransitie.

Bestuur

Het Huis van Agroecologie bestaat uit leden verdeeld in 4 colleges (landbouwers, winkeliers&verwerkers, distributeurs&restaurateurs, partners) die hun vertegenwoordigers kiezen om zitting te nemen in de Raad van Bestuur tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Het bestaat ook uit een multidisciplinair wetenschappelijk comité dat de wetenschappelijke geldigheid van de acties van de vereniging garandeert, een comité van partners in de agro-ecologische transitie en natuurlijk een team dat verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer en de operationele uitvoering van het actieplan van de vereniging.

Het team

Emilie de Morteuil

Co-founder
emilie.demorteuil@houseofagroecology.org

Alban Bouvy

Co-founder
alban.bouvy@houseofagroecology.org

Johan Lambrechts

Core Team member
johan.lambrechts@houseofagroecology.org

Simon Chavée

Core Team member
simon.chavee@houseofagroecology.org

Frances Schutte

Core Team member
frances.regenerate@gmail.com

Wetenschappelijk Comité

CRA-W, vertegenwoordigd door Eric Froidmont

Het CRA-W staat ten dienste van de burgers, de consumenten, de economie en de overgang naar een duurzamere landbouw in Wallonië. Het combineert wetenschappelijk onderzoek, dienstverlening en ondersteunende functies ten voordele van Waalse landbouwers, veetelers, tuinbouwers, bosbouwers en operatoren in de agrovoedingssector.

ILVO

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoekscentrum van de Vlaamse overheid.

Bruno Schiffers – Honorary Professor

Landbouwingenieur gespecialiseerd in gewasbescherming, doctor in de landbouwwetenschappen (GxABT) en houder van een certificaat in afstandsonderwijs (ULIEGE). Tot eind 2018 was Bruno Schiffers professor en hoofd van het Fytofarmacielaboratorium van Gembloux Agro-Bio Tech (Universiteit van Luik, België). Tijdens een onderzoeksloopbaan van bijna 40 jaar heeft hij bijna elk aspect van pesticiden kunnen aanpakken.

HEC Liège, vertegenwoordigd door Véronique De Herde FNRS Postdoctoral Research Fellow – Centre for Social Economy

Véronique De Herde is bio-ingenieur in de landbouwkunde (UCLouvain) en houder van een master in hedendaagse geschiedenis (ULB). Haar doctoraat (FRIA-beurs) onderzoekt het naast elkaar bestaan van bestuurs- en ontwikkelingsmodellen in de Waalse zuivelindustrie. Ze is in het bijzonder geïnteresseerd in de historische ontwikkeling van coöperaties en de impact van nieuwe coöperatieve modellen op de diversificatie van de zuivelproductie. Ze onderzoekt ook de relatie tussen deze modellen en de praktijken en identiteit van de boeren.

Raad van bestuur

Pascal Durdu

Co-founder

Jacques Crahay

C.A. member

Olivier Lefebvre

C.A. member

Olivier Van Cauwelaert

C.A. member

Louis De Jaeger

C.A. member