Skip to content

Boerennatuur

Boerennatuur_image_7

College van partners

Boerennatuur Vlaanderen, opgericht in 2008, is een organisatorisch netwerk van boerengroepen die agromilieumaatregelen uitvoeren binnen een economisch landbouwbedrijf.

De activiteiten van Boerennatur Vlaanderen hebben als doel :

  • Advies aan boeren over biodiversiteit, landschap, bodem- en waterbeheer ;
  • Faciliteren van samenwerking en netwerken met andere actoren ;
  • De ontwikkeling van innovatieve projecten en beleidsadvies.

Andere partners