Skip to content

Farming for Climate

Farming for Climate - logo

College van partners

De vzw Farming for Climate versnelt de agro-ecologische transitie van boeren in België dankzij de steun van bedrijven en particulieren.

Dankzij de ingezamelde bedragen bij bedrijven en particulieren biedt de non-profitorganisatie boeren extra middelen om duurzame en veerkrachtige verandering mogelijk te maken.

Boeren stellen agro-ecologische transitieprojecten van drie jaar voor aan de non-profitorganisatie om af te stappen van het conventionele landbouwmodel.

Dit nieuwe ecosysteemmodel maakt het mogelijk om bij te dragen aan het behoud van de planeet en een grotere voedselveerkracht te bereiken.

Andere partners