Skip to content

Obs’herbe

Obsherbe_Logo

College van partners

Obs’Herbe is de combinatie van “OBServer” en “HERBE”. Observeer het gras. Observeer de kudde. Luister naar de fokker. Welk doel wilt u bereiken met beweiding?

Dankzij intensief weidebeheer wordt de opname van vers en smaakvol gras vergroot en de kwaliteit gewaarborgd. Vers gras blijft immers de gezondste en goedkoopste grondstof in de melkproductie.

• Dynamisch wisselbeweidingsadvies
• Weidekaart
• Opti Graze start
• Wandelen in de weilanden

Andere partners