Skip to content

BeeOdiversity

BeeOdiversity_logo

College van partners

De missie van BeeOdiversity is om van haar klanten, particuliere bedrijven en publieke entiteiten, leiders op het gebied van biodiversiteit te maken door hen te helpen met hun strategieën en praktische acties.

Om dit te doen heeft BeeOdiversity een reeks participatieve workshops en hulpmiddelen ontwikkeld, zoals :

  • 𝐁𝐞𝐞𝐎𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐯𝐞 : webplatform in ontwikkeling om op uniforme wijze acties ten gunste van de biodiversiteit op sites te beheren/piloten en deze acties op bedrijfs-/ESG-niveau te promoten ;
  • 𝐂𝐨-𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩𝐜𝐲𝐜𝐥𝐮𝐬 : uitgebreide biodiversiteit, met een actieplan en KPI ’s ;
  • 𝐁𝐞𝐞𝐎𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 : webplatform dat het mogelijk maakt om tegen zeer lage kosten kwetsbare gebieden op het gebied van biodiversiteit en beschermde soorten in de buurt van de locaties te identificeren. Het platform maakt het ook mogelijk om risico’s te voorspellen op het gebied van pesticiden die verband houden met landbouwactiviteiten ;
  • 𝐁𝐞𝐞𝐎𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠 : monitoringtool gebaseerd op de analyse van stuifmeel verzameld door bijen, waarmee ter plaatse meer dan 500 pesticiden, verontreinigende stoffen (metalen, PAK’s en andere) en de biodiversiteit van planten (+ kwaliteit van het ecosysteem voor vogels, bestuivers, enz.) kunnen worden gemeten ;
  • 𝐛𝐨𝐝𝐞𝐦 𝐞𝐃𝐍𝐀 : DNA-analyses van monsters genomen op locaties onder een gestandaardiseerd protocol die het mogelijk maken om microfauna en bodemfauna te meten en conclusies te trekken over de gezondheid en kwaliteit van de bodem.

BeeOdiversity heeft ook ontwikkeld : BeeÔtel, Fauna/flora inventarisatie, eDNA van fauna en flora.

Andere partners