Skip to content

The House of Agroecology weer bijeen

Op 14 september kwam The House of Agroecology opnieuw samen om samen te werken aan een meer veerkrachtige Belgische voedingsindustrie. Het doel van het initiatief is om een “one-stop shop” te wordenvoor organisaties en bedrijven die willen deelnemen aan de agro-ecologische transitie. Door richtlijnen op te stellen met zoveel mogelijk spelers uit de sector: boeren,…

Read More