Skip to content

Articles et évènements

Catégorie : agro-ecologie

Informations

Agenda

Retrouvez, ci-dessous, les différentes publications, actualités, événements de The House of Agroecology qui sont autant d'occasions de nous recontrer ainsi que de découvrir certains de nos membres engagés dans la transition agroécologique.

Voortgang huis van agroecologie

Op 6 maart kwam het Maison de l’Agroécologie, waarvan enkele van onze leden lid zijn, bijeen om verslag uit te brengen over de positieve voortgang van haar werkzaamheden. Rondom discussietafels in workshopstijl met verschillende spelers…

07 maart 2023

The House of Agroecology weer bijeen

Op 14 september kwam The House of Agroecology opnieuw samen om samen te werken aan een meer veerkrachtige Belgische voedingsindustrie. Het doel van het initiatief is om een “one-stop shop” te wordenvoor organisaties en bedrijven…

15 sept 2022

The House of Agroecology

Rijke discussies, gebaseerd op collectieve intelligentie, met verschillende spelers die betrokken zijn bij de landbouwtransitie Op 13 juni 2022 organiseerde de Universitaire Stichting in Brussel de eerste bijeenkomsten van het “Huis van de Agro-ecologie”, dat…

15 juni 2022