Skip to content

Socopro

Socopro_logo

College van producenten

De vzw SOCOPRO is een logistieke ondersteuningsstructuur, opgericht en gesubsidieerd door de overheid in het kader van de Waalse Landbouwwet.

Het kwam oorspronkelijk voort uit de hergroepering van de elf voormalige Sectorraden tot één non-profitorganisatie. Het personeel dat er werkt blijft dus sectoraal gestructureerd, ten aanzien van de productiesector waaraan zij aanvankelijk via hun Sectorraad verbonden waren.

De vzw kreeg de opdracht om haar activiteiten uit te breiden naar twee afzonderlijke en complementaire sectoren, Voeding en Landbouw in Wallonië, na de inwerkingtreding van de Waalse Strategie en de Waalse Duurzame Voedingsnorm, opgesteld in 2017-2018.

Goedgekeurd door de Waalse regering op donderdag 15 oktober 2020, is de samenstelling van het Waals College voor Duurzame Voeding (CwAD) nu bekend: de vzw SOCOPRO, bestaande uit het College van Producenten en de Cellule Manger Demain, heeft een zetel verworven. Het zal de representativiteit van de duurzame voedseldynamiek garanderen, in lijn met de realiteit van de Waalse landbouwsectoren.

Andere producenten