Skip to content

Project Hansbeke Agro-Ecology

PHAE_1

College van producenten

De boerderij van biologische boer Félix de Bousies kreeg de naam PHAE (acroniem voor “Hansbeke Agro-Ecology Project”), wat in het Grieks ook “voeden” en “glanzen” betekent.

Sinds 2017 bewerkt Félix het land volgens een agro-ecologische visie. De afgelopen tien jaar is de landbouwgrond opnieuw ingericht met heggen, vijvers, grasstroken en agroforestry, met als doel deze veerkrachtiger en vruchtbaarder te maken. Gewasrotatie is sterk afhankelijk van het gebruik van peulvruchten, bodembedekkingsgewassen en tijdelijke weiden, om kwaliteitsgranen te produceren en tegelijkertijd de bodem geleidelijk te verbeteren. Ongeveer een derde van het landbouwareaal bestaat uit blijvend grasland.

Félix de Bousies: “Ik leer al jaren over de agro-ecologische aanpak. Ons project heeft tot doel aan te tonen dat landbouw zowel duurzaam als winstgevend kan zijn. Als jonge landbouwer zal ik veel kunnen leren van de veldproeven en de experts die in Hansbeke actief zullen zijn. De ervaring en kennis die hier wordt gegenereerd, zullen voor iedereen beschikbaar worden gesteld.

Andere producenten