Skip to content

Cense du bois de chin

logo-cense

College van producenten

Biologische boerderij in polyculuturen en vee in agro-ecologische transitie. Cense du bois de chin streeft naar een model van een autonome familieboerderij, met respect voor de bodem, de natuurlijke biodiversiteit en de fokdieren.

Openluchtvarkens, melkkoeien en geiten, kippen: al deze kleine wereld leeft in de open lucht zodra de weersomstandigheden het leven van de grond niet in gevaar brengen. De activiteit is gericht op een lokale klantenkring, om het bewustzijn van de milieu-impact te vergroten.

Andere producenten