Skip to content

Boerenbond

Le Boerenbond est l'organisation professionnelle de et pour tous les agriculteurs, horticulteurs et paysagistes de Flandre et de l'Est de la Belgique.

College van producenten

Boerenbond is de beroepsorganisatie van én voor elke boer, tuinder en groenvoorziener in Vlaanderen en Oost-België. Kleine en grote bedrijven, ongeacht de sector, productiemethode of het afzetkanaal: we zijn er voor iedereen. Dat betekent concreet dat wij ons, als partner van onze leden, beleid en het brede publiek, inzetten voor een sterke en duurzame land- en tuinbouwsector. We doen dit actief viabelangenbehartiging, vorming, netwerking, innovatie, het creëren van draagvlak en adviesverlening.

Andere producenten