Skip to content

Eerste bijeenkomst van de colleges

Op 13/11 vond op het “Domaine de Graux” onze eerste collegevergadering plaats!

De dag begon met een bezoek aan het prachtige Domaine de Graux, dat zo vriendelijk was zijn deuren voor ons te openen. Vervolgens presenteerden we de voortgang van “Het Huis van de Agro-ecologie” en lieten we de leden deelnemen aan een workshopsessie per college om de eerste prioritaire actielijnen voor “Het Huis van de Agro-ecologie” naar 2024 naar voren te brengen!