Skip to content

Agriland

Agriland logo

College van producenten

Agriland is sinds de oprichting in 1985 actief in heel België en sinds 2015 in Frankrijk. Agriland staatlandbouwers en eigenaars van landbouwgrond bij in de exploitatie en ontwikkeling van hun gronden. Hun doel bestaat erin om, rekening houdend met de specifieke vereisten van bodem en klimaat, het technisch en economisch potentieel van het landbouwbedrijf te maximaliseren, maar zonder de landbouwkundige waarde van de gronden aan te tasten. Hiervoor bieden zij hun klanten een brede waaier van diensten gaande van expertise, technische opvolging, administratief beheer tot het verhandelen van landbouwproducten.

Andere producenten