Skip to content

Klimrek outil de mesure flamand

Binnen het Klimrek-project (Vlaio-LA, 2019-2023) werkten ILVO, Boerenbond en VITO klimaattrajecten uit voor melkveehouders, varkenshouders, en akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan. I

Binnen het Klimrek-project (Vlaio-LA, 2019-2023) werkten ILVO, Boerenbond en VITO klimaattrajecten uit voor melkveehouders, varkenshouders, en akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan. I