Skip to content

Regenacterre

Regenacterre_logo_vf

College van partners

Regenacterre is een collectief van boeren om hulpbronnen te delen:

  • kennis via onafhankelijk agronomisch advies
  • gezamenlijke acties
  • landbouwmachines

Het doel is om economisch (economische gezondheid van boerderijen) en ecologisch (bodemgezondheid) efficiënter te zijn.

Regenacterre is ook :

  • een Europees certificeringsmerk voor “regeneratieve landbouw” met evoluerende specificaties geïnspireerd op de 5 pijlers van regeneratieve landbouw: beplanting, organische inputs, vruchtwisseling, vermindering van grondbewerking en biodiversiteit ;
  • een academie :
  • 2/3 van de veldgerichte cursus met 14 rondleidingen door de vlakte en 14 praktische workshops
  • voor ervaren boeren en agronomen om rijke uitwisselingen te bevorderen
  • 15 verschillende sprekers met specifieke expertise, zelf boeren, uit België maar ook uit Frankrijk, Zwitserland en Nederland
  • gericht op grote gewassen
  • 10 technische modules (plantgezondheid, plantbedekking, gewasassociaties, grondbewerking, machines, economische optimalisatie van boerderijen, ondersteuning van veranderingen, enz.)

Inschrijven voor hun volgende cohort: https://www.regenacterre.be/academie

Andere partners