Skip to content

Living Lab Agro-Ecologie en Biologische landbouw

logo_llaebio_static

College van partners

Het Living Lab Agro-Ecologie en Biologische landbouw is een proefruimte en ontmoetingsplaats voor alle partners in het agrofoodsysteem waar innovatief onderzoek op het gebied van agro-ecologie en biologische landbouw in een reële context wordt geplaatst.
LLAEBIO werkt volgens de 5 werkingsprincipes gedefinieerd door ENoLL – European Network of Living Labs :
  • Multi-method aanpak = het Living Lab gebruikt verschillende methoden, instrumenten en soorten kennis (waaronder sociologie, psychologie, economie, wetenschap) om kennisdeling en onderzoek te bevorderen. De LLAEBIO opereert zoveel mogelijk vanuit een systemische aanpak ;
  • Multistakeholderparticipatie = alle relevante belanghebbenden (vertegenwoordigers van de publieke en private agrovoedingssector, academici en individuen) zijn betrokken. LLAEBIO legt verbindingen tussen bestaande structuren, organisaties en actoren die werken aan agro-ecologie en biologische landbouw ;
  • Real-life context = onderzoeksvragen komen uit de praktijk en tests en experimenten vinden plaats in reële omstandigheden: in landbouwbedrijven, proefboerderijen of velden ;
  • Eindgebruikers actief betrekken = eindgebruikers worden aangemoedigd om het innovatieproces actief te beïnvloeden en deel te nemen aan zoveel mogelijk onderzoeksfasen. Dit kunnen alle actoren in het agrifoodsysteem zijn ;
  • Co-creatie en openheid = het Living Lab creëert samen nieuwe kennis terwijl partners hun kennis, ideeën en ervaringen delen.