Skip to content

Opleiding

"Boer van de Toekomst"

De landbouw is in transitie en landbouwers zijn op zoek naar handvaten om hun landbouwbedrijf in een toekomstbestendige richting te sturen. Hoe word ik minder afhankelijk van steeds duurdere externe inputs ? Hoe haal ik met minder mest dezelfde opbrengst ? Kan ik de eisen van de maatschappij omtrent biodiversiteit integreren op mijn landbouwbedrijf ? Hoe kan ik stapsgewijs de biologie in de bodem beter voor mij laten werken ? Kan dat ook zonder veel geld uit te geven ? Zijn er al voorbeelden van gangbare boeren die met succes anders werken ? Herken je jezelf in deze vragen ? Dan is deze opleiding de unieke kans om het te leren !

Wat bieden we ?

IMG-20230914-WA0021

Een praktische kwaliteits-opleidingsreeks met theoretische onderbouwing, direct toepasbaar op jouw toekomstbestendig landbouwbedrijf. De lessenreeks omvat 6 lesdagen met volgende onderwerpen :

 

1. Basisbeginselen van de duurzame landbouw

2. Belang van continue bodembedekking

3. Bodembiologie en analyse van mijn bodem

4. Bemestingsstrategie

5. Bodembewerkingen & koolstofbeheer

6. Voeder : symbiose tussen veehouderij en akkerbouw

 

De lessen gaan zo veel mogelijk door op landbouwbedrijven die al stappen gezet hebben richting agroecologie.

Lees hieronder meer in detail over de inhoud van de lessen

De lessenreeks bevat de volgende onderwerpen :

1. Basisbeginselen : inleiding duurzaam bodembeheer & kringlopen

 • Fotosynthese en CO2-bemesting door bodemleven
 • C/N van de plant = C/N van de bemesting ?
 • Symbiose tussen plant en bodemleven
 • Waar haalt de plant voldoende koolstof vandaan om de stikstof te binden die ik aanbreng ?

2. Belang van continue bedekking

 • Groenbedekkers
 • Hoe verminder ik drastisch het pesticidegebruik ?
 • Is er wel een aaltjesproblematiek ?
 • Onkruiddruk verlagen door een doordacht teeltmanagement

3. Bodembiologie, analyse van mijn bodem

 • Hoe diep wortelen mijn planten ?
 • Wat kan ik zelf in de bodem zien: bodemverdichting, beworteling, regenwormen, geur ?
 • Wat vertelt een labo-analyse wel en wat niet ?
 • Hoe verhoog je de biologie in de bodem ?

4. Bemestingsstrategie

 • Welke factoren hebben invloed op kwaliteit van drijfmest ?
 • Is mijn drijfmest -20 euro of +20 euro per m³ waard ?
 • Welke meststof is best voor mijn bodem: drijfmest, digestaat, bokashi, groencompost, stalmest, boerderijcomppost
 • Met minder kunstmest meer opbrengst halen
 • Wat nog bemesten naast NPK ?

5. Bodembewerkingen & koolstofbeheer

 • Teeltkeuzes: zijn mengteelten haalbaar op mijn bedrijf ?
 • Wanneer werkt directzaai/ niet kerende grondbewerking wel ?

6. Voeder: de symbiose tussen veehouderij en akkerbouw

 • Goede drijfmest als vervanger van kunstmest
 • Eigen ruwvoeders/ krachtvoeders (laten) telen
 • Hoe krijg ik gezonde dieren ?
 • Welke keuzes in bemesting beïnvloeden kuilkwaliteit en ook diergezondheid ?
Meer info nodig of een vraag stellen (1)

Extra's

 • Ondersteuning via Whatsapp groep
 • 1 individuele sessie per bedrijf met 1 van de experts
 • Een vervolg in het 2de & 3de jaar

Voor wie is deze opleiding ?

Zie je ook de toekomst tegemoet op een regeneratieve manier? Het doelpubliek van deze lessenreeks zijn landbouwers die de omschakeling willen maken van het huidige landbouwmodel naar een duurzamer verdienmodel. De cursus is in voornamelijk gericht op veehouders én akkerbouwers die het graag in de praktijk willen uittesten.

Kostprijs

De prijs voor deze unieke reeks bedraagt 1.100 euro excl. 21% BTW.

Voor de snelle beslissers is er een korting van liefst 10%.

Beslis voor 15/10/2023 en betaal slechts 990 euro excl. 21% BTW.

Expert lesgevers

Tuur_Vandeweyer_pic_2

Tuur Vandeweyer

 • Expert Agro Ecologie sinds 2014
 • Management melkveehouderij
 • Plant- voer – dier- mest kringloop
 • Akkerbouwteelten zonder kunstmest en reductie van pesticides.
 • No-nonsens praktijkadvies

 

Peter_Vanhoof_pic

Peter Vanhoof

 • Bodem onderzoeker met een eigen ontwikkelde meetmethode
 • Focus op goede mest, benutting van bedrijfseigen mineralenhuishouding.
 • Praktische adviezen bij boeren in Vlaanderen en Nederland
Luc_Meeuwissen_pic_2

Luc Meeuwissen

 • Actief in regeneratieve landbouw sinds 2016
 • Focus op bodemverbetering, hermineralisatie, fotosynthese tuning, compostthee, voer-autonomie en energetische innovaties in de landbouw
 • Natuurlijke voeradditieven, diergezondheid en stalhygiëne
 • Kinsey bodemanalyses

Lesdata

De lesdagen gaan (onder voorbehoud) door op de volgende dagen :

 • 28 november 2023
 • 11 december 2023
 • 9 januari 2024
 • 6 februari 2024
 • 28 februari 2024
 • 14 maart 2024

Waarom deze opleiding ?

Landbouwers in Vlaanderen komen vandaag voor heel wat uitdagingen te staan : stijgende inputkosten, toegenomen onzekerheid door de klimaatverandering, veranderende regelgeving, maatschappelijke eisen rond biodiversiteit,... Hiermee omgaan is niet eenvoudig en vraagt nieuwe kennis, ervaring en vakmanschap. Daar willen we met deze opleiding de nodige ondersteuning en handvaten bieden: het aanbrengen van praktische direct toepasbare kennis, gekoppeld aan een goede theoretische basis en veel kennis- en ervaringsuitwisseling. Het vergroten van de weerbaarheid van uw landbouwbedrijf staat hierbij centraal, met aandacht voor de winstgevendheid van uw bedrijf.

Deze lessenreeks is een initiatief van AgroSymbio vzw in samenwerking met House of Agroecology vzw.

AgroSymbio_v2

AgroSymbio vzw, opgericht in augustus 2023, heeft als doel :

 • Verspreiden van kennis over regeneratieve landbouw en over de rol en het belang van een sterk bodemleven
 • Opzetten van demo's en praktijkproeven
 • Voorstellen van passende beleidsmaatregelen naar beleidsmakers
 • Promoten van de positieve invloed van regeneratief geproduceerd voedsel/voer op de gezondheid van mens en dier
LOGO-HOA-HORIZONTAL-RVB

House of Agroecology vzw, opgericht in maart 2023, heeft als doel :

Met zoveel mogelijk partners de voedsel- en landbouwtransitie in België te versnellen door het :

 • Ontwikkelen van nieuwe en omvormen van bestaande voedingswaardeketens
 • Creëren van een expertise-hub voor agro-ecologie
 • Verbinden van de actoren rond agro-ecologie
 • Informeren en sensibiliseren van het grote publiek